Geoportal w Poszukiwaniach


Numeryczna Mapa Terenu o rozdzielczości 1m jest dostępna bezpłatnie na krajowym geoportalu:

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

Jest to sposób na zobaczenie rzeźby terenu ukrytego pod szatą roślinną. Został uzyskana w technologii LIDAR czyli skanowania laserowego terenu. Jest to doskonałe narzędzie do samodzielnych badań i poznawania historii.

Po wyświetleniu strony wciskamy ikonkę "Pełny" z prawej strony ekranu:


Następnie wciskamy ikonkę WMS ("Dodaj mapę") a zaraz potem opcję WMTS w otwartym menu.


Następnie wybieramy opcję Usługi Krajowe WMTS a zaraz potem ISOK Cieniowanie.


Teraz wciskamy w prawym dolnym rogu dialogu "Połącz", potem "Dodaj".

Dzięki wyszukiwarce ("Szukaj" z prawej strony ekranu, trzeba dialog powiększyć przed użyciem) można szybko trafić w interesujące nas okolice. Menu z prawej strona można też wyłączyć ortofotomapę i zostawić sam LIDAR.Przykładowo: Fragment wąwozu Pełcznicy i Stary Książ koło Zamku Książ w Wałbrzychu